Concurs Republican de Artă Plască pentru copii «Codrule, codrutule, ce mai faci, drăgutule…» către ziua de 1 iunie 2014

art-contest-logo-1024x428

 

ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ПРИВЕДЕНА НИЖЕ

 

Concurs Republican de Artă Plască pentru copii

« Codrule, codrutule, ce mai faci, drăgutule…» 

către ziua de 1 iunie 2014.

 

Şcoala de Arte Plastice pentru copii „A.Şciusev”

Liceul Teoretic „Academicianul C. Sibirschi”

 

cu sprijinul

 

Agenția   „MOLDSILVA”

Programul   ENPI FLEG

(Îmbunătățirea  aplicării  legislației   forestiere  și  guvernări).

 

Ministerul culturii al Republicii Moldova

Direcția cultură Primăriei Municipiului Chișinău

Ministerului Educaţiei al Republicii  Moldova

Ministerului Mediului al Republicii  Moldova

Centrului Rus de Cultură şi Ştiinţă

Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

 

 anunţă

Concursul Republican de Artă Plastică

« Codrule, codrutule, ce mai faci, drăgutule…» 

 

pentru elevii şcolilor de artă plastică, gimnazii şi licee

 la următoarele categorii de vârstă:

I.         7- 10 ani

  1. II.               11-14 ani
  2. III.           15-19 ani

 

Următoarele nominalizări:

1. Compoziție

2. Peisaj realist

3. Peisaj fantastic

 

Scopul conscursului

– sensibilizarea publicului asupra problemelor de mediu

– dezvoltarea atitudinii  respectuoase faţă de valorile patrimoniului natural al republicii

– conservarea și îmbunătățirea pădurilor

– formarea abilităților creative ale tinerei generații

– descoperirea și sprijinirea elevilor talentați

– stimularea interesului elevilor pentru autoexprimare

– extinderea legăturilor interșcolare

– dezvoltarea cooperării și a schimbului de experiență între școli

– păstrarea tradiției de a sărbători „Ziua Internaţională a  Copiilor”.

 

Condițiile de participare:

La concurs pot participa elevii şcolilor de cultură generală, gimnaziilor, liceelor, școlilor de artă, studiourilor de arta cu vârsta cuprinsă între 6 şi 19 ani.

Subiectele lucrărilor de creație: compoziţii în genul peisaj, ilustrarea poeziilor, poveștilor, legendelor etc. care reflectă tema concursului.

 

Tehnica: lucrările de creație pot fi executate în orice tehnica pe hârtie sau pânză (ulei, acuarelă, guașă, cerneala, creion, pastel (întărit), tehică mixtă, batic, aplicatiile, etc), sau în volum (lut ars, plastilină, papier mache, sârmă etc).

Dimensiunea lucrărilor  A4, A3, A2, decorate în mat (benzi de hârtie albă, cu lățimef de 5 cm), gata pentru a fi expuse.

Lucrările vor fi evaluate de către un juriu profesionist conform următoarelor criterii:

– Relevanța la tema concursului

– Originalitatea ideilor

– Calitatea executării, nivelul artistic

Juriul va fi constituit din organizatorii concursului, membrii Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, reprezentanţii instituţiilor-parteneri, figuri proeminente, profesori.

 

Concursul se va desfășura în două etape.

Etapa 1 de preselecţie. Concurenţii expediază fotografiile lucrărilor în format JPG pe adresa electronică. Scrisoarea trebuie să fie însoțită de cererea completată de participant. Fiecare lucrare se expediază separat (un e-mail separat cu nominaizarea Pentru concursul “Codrule, codrutule, ce mai faci, drăgutule” la care se ataşează fotografia lucrării şi cererea)

 

Fotografiile lucrărilor vor fi recepţionate în perioada 1 ianuarie – 1 martie 2014.

Numărul doritorilor de a partcipa la concurs este nelimitat. Un participant poate depune o singură lucrare sau o serie de lucrări.

 

Participantii care au depăşit  etapă de preselecție vor primi o invitație de a continua participarea la concurs.

Adresele organizatorilor concursului

1)      Şcolile de Artă Plastică şi Casele de Creaţie pentru Copii expediază cererile și fotografiile lucrărilor pe adresa doamnei Tihonciuk Liudmila, profesoară la  Școala de Arte Plasrice pentru Copii „A. Şciusev” din municipiul Chişinau.

liudmila_tihonciuk@mail.ru            tel. 069292717

 

2) Elevii  școlilor, gimnaziilor şi liceelor trimit cererile și fotografiile lucrărilor pe adresa doamnei Papushina Natalia, profesoară de artă la Liceul Teoretic „Academ. K. Sibirski” din municipiul Chișinău.

paprom@,mail.ru                 tel. 069525953

Etapa a doua – principală. Participanții care au trecut preselecţia vor prezenta originalele lucrărilor sale până la 1 aprilie 2014 pe adresa:

 

Republica Moldova

mun. Chişinău, MD- 2012

Str. Alexandru cel Bun nr.19

Şcoala de Arte Plastice pentru Copii „A. Şciusev”

Marţi sau vineri între orele 15.00 – 18.00

(lucrările expediate prin scrisori recomandate nu se acceptă)

 

La desenele prezentate se anexează scrisoarea de intenţie cu lista lucrărilor, adresa și numărul de telefon al participanților și a profesorului lor.

Pe verso al desenului se indică:

– Numele și prenumele autorului; denumirea instituției în care îşi face studiile;

– denumirea lucrării;

– Vârsta ( câţi ani împliniţi are) și data de naștere a autorului;

– Numele, prenumele şi patronimicul profesorului;

– Adresa completă cu cod postal, adresa de e-mail (de preferință a profesorului);

– Numărul de telefon cu prefixul localităţii.

Desenele nu sunt recenzate și după concurs nu vor fi returnate. Toate lucrările puse la dispoziția organizatorilor concursului pot fi folosite fără acordul autorului, pentru orice scop nobil. Pentru mai multe informații accesaţi site-ul școlilor.

http://artshoolshiusev.wordpress.com

http://sibirsky.org

Participanții care nu vor fi invitați la cea de a doua etapă vor primi diploma de participare în format electronic.

Concurenții care vor trece în etapa a doua a concursului vor fi menţionaţi cu diplome de finalişti ai concursului.

Câștigătorilor li se vor  înmâna diplomele la 1 iunie 2014 la inaugurarea expoziției în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.

 

 

 

 

 

 

Anexă

Cerere pentru participare la Concersul Republican de Artă

« Codrule, codruțule, Ce mai faci, drăguțule, 

 

Numele, prenumele participantului____________________________________________

Vârsta___________________Categoria de vârstă________________________________

Nominalizarea____________________________________________________________

Denumirea lucrării şi tehnica de executare______________________________________

Instituţia de învăţământ_____________________________________________________

Adresa __________________________________________________________________

Adresa electronică pe care poate fi anunţat rezultatul______________________________

Numărul de telefon al participantului___________________________________________

Numele, prenumele profesorului_______________________________________________

Numărul de telefon  şi adresa e-mail al profesorului sau a şcolii_______________________

 

Data   _____________                                             Semnătura________________

 

Anexe:

Informația despre concurs şi cerere pentru participare în format DOC

 

…………………………….

 

 

Республиканский конкурс детского рисунка по предмету изобразительное искусство

к 1 июня 2014 года

 

« Codrule, codrutule, ce mai faci, drăgutule…» 

«Кодруле-кодруцуле, че май фачь дрэгуцуле…»

 

Детская художественная школа им. А.В.Щусева

 и Теоретический лицей им. Академика К. Сибирского

при поддержке

 

Агентство «MOLDSILVA»

Программа ЕПД ФЛЕГ II 

(«Совершенствование правоприменения и управления

 в лесном секторе стран восточного направления 

Европейской политики добрососедства и России») (ЕПД ФЛЕГ)

 

Министерства Культуры РМ,

Управление Культуры Примэрии муниципии Кишинэу,

 Министерства образования РМ,

Министерства окружающей среды РМ,

Российского центра науки и культуры,

Национального музея природы и этнографии,

Агентство „Молдсилва” –  Программа ЕПД ФЛЕГ 

 

 

объявляет Республиканский конкурс детского рисунка

 по предмету изобразительное искусство

среди учащихся  художественных  школ,  гимназий и лицеев

 в возрастных группах:

  1. 1.     С 7- 10 лет
  2. 2.     С 11-14 лет
  3. 3.     С 15-19 лет

 По номинациям:

  1. Композиция
  2. Реалистический пейзаж
  3. Декоративный  пейзаж

 

Цели конкурса:

– привлечение внимания общественности к проблемам экологии

– развитие ценностного отношения к богатству родного края, сохранение и приумножение лесов,

– формирование креативных способностей  подрастающего поколения,

– поиск и поддержка талантливых учащихся,

– стимулирование интереса школьников к самовыражению,

– расширение межшкольных связей,

– развитие  сотрудничества и обмен опытом между школами,

-сохранение традиций  празднования  «Дня защиты детей».

 

 

 

Условия участия:


В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, художественных школ, изостудий в возрасте от 6 до 19 лет.
Тематика творческих работ: композиции в жанре пейзажа, иллюстрации стихотворений,  сказок, легенд, отражающих тему конкурса.
Техника исполнения: творческие работы могут быть представлены в любой технике на плоскости (масло, акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель (закрепить) смешанная техника, батик, аппликация и т.д.) или  в объеме (глина обожженная, пластилин, папье-маше, проволока и тд.)

Размер работ  формата А4, А3, A2, оформленные в паспарту (полосы белой бумаги, шириной 5 см), готовые к экспонированию.

Конкурсные работы будут оцениваться профессиональным жюри по следующим критериям оценки:

– Соответствие теме конкурса.

– Оригинальность идеи.

– Качество исполнения, художественный уровень.

Проведение конкурса осуществляется  в 2-х направлениях.

  1. Охват учреждений, развивающих творческие способности  подрастающего поколения – специализированные детские художественные школы.
  2. Школы и гимназии общеобразовательного уровня.

 

Оценка работ и присуждение мест будет отдельно  по направлениям.

В первой группе: Руководитель проекта- Тихончук Л.М.

Организаторы проекта : Арбуз-Спатарь О.С., Кузьменко В.З.

Куратор проекта : Выхоченко Наталья

Во второй группе: Руководитель проекта- Папушина Н.В.

 

В состав жюри будут приглашены Члены Союза Художников Молдовы,

видные деятели Республики Молдова, преподаватели школ.

 

Конкурс проводится в два этапа.

1 этап отборочный. Участники конкурса присылают фотографии работ в формате JPG  на электронный адрес. В письме должна быть приложена заполненная заявка участника. Каждая отдельная работа – это отдельное электронное письмо, состоящее из фотографии работы и заявки. Электронное письмо должно быть с темой « Codrule, codrutule, ce mai faci, drăgutule» 

 

Прием фотографий работ осуществляется с 1 января 2014 года до 1 марта 2014года. Количество учащихся не ограничено. Один участник может представить  единичную работу или серию.

Участники, прошедшие первый отборочный этап получают электронное приглашение на продолжение участия в конкурсе.

Заявки и фото работ для  участия в  конкурсе,  направляются на адреса организаторов конкурса.

1) Детские художественные школы и дома творчества направляют свои заявки и фото работ на адрес организатора – Тихончук Людмилы Михайловны,  преподавателя  специальных предметов Детской художественной школы  им. А.В.Щусева мун. Кишинэу:

liudmila_tihonciuk@mail.ru           тел. 069292717

2)Учащиеся  гимназий и лицеев свои заявки направляют на адрес организатора Папушиной Натальи Витальевны,  преподавателя  художественного воспитания теоретического  лицея им ак. К.Сибирского мун. Кишинэу.

paprom@,mail.ru                тел.069525953

 

2 этап  основной. Участники, допущенные к продолжению конкурса, доставляют оригиналы своих работ до 1 апреля 2014 года по адресу:

Республика Молдова

,г.Кишинев 2012,

ул. Александру Чел  Бун №19,

Детская Художественная Школа им. А.В.Щусева

Во вторник или  пятницу с 15.00-18.00

(заказная почта не принимается)

Тел. 022543612, тел. 069292717

Вместе с рисунками необходимо представить сопроводительное письмо с перечнем работ, адресом и телефоном участников и их преподавателя.

На обратной стороне рисунка необходимо обязательно указать:
— фамилию и имя автора рисунка; учебное заведение;
— название рисунка;
— возраст (полное количество лет) и дату рождения автора рисунка;
— фамилию, имя и отчество преподавателя;
— точный адрес с почтовым индексом; электронный адрес (желательно преподавателя);
— телефон с кодом города.

Рисунки не рецензируются и после проведения конкурса не возвращаются. Все рисунки поступают  в распоряжение организаторов конкурса и могут быть использованы без согласия их авторов в любых целях. Более подробная информация на сайтах школ:

http://artshoolshiusev.wordpress.com

http://sibirsky.org

 

Все участники конкурса, не приглашенные ко второму этапу,  получат  дипломы участников  в электронном виде.

Участники конкурса, прошедшие во второй этап получат диплом финалиста.

Дипломы победителей вручаются на открытии выставки.
Открытие выставки планируется 1 июня в Национальном музее природы и этнографии.

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение

Заявка на участие в Республиканском  конкурсе детского рисунка

« Codrule, codruțule, Ce mai faci, drăguțule, 

«Кодруле-кодруцуле, че май фачьдрэгуцуле»

 

ФИО_участника_____________________________________________________________________

Возраст___________________Возрастная группа__________________________________________

Номинация   _________________________________________________________________________

Название работы и техника исполнения___________________________________________________

Учебное заведение_____________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________________

Эл.адрес, через который можно сообщить результат_________________________________________

Телефон участника______________________________________________________________________

Имя преподавателя______________________________________________________________________

телефон, эл. адрес преподавателя или школы_______________________________________________

 

дата_______________________                           подпись_____________________

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s